Dorf Møllegård på Facebook (8.-10. klasse)

Målgruppe: Udskoling

Klassetrin: 9.-10. klasse

Fag:
Historie

Fælles mål og Læseplan: Forløbet lever op til krav i Fælles mål og Læseplan for Historie 2015. Eleverne styrker gennem moderne medier deres indsigt i, at mennesker , deres livsvilkår og samfund er formet af historiske udviklingsprocesser. De bliver analyserende modtagere og ansvarlige deltagere i historien. Den særlige styrke i forløbet er elevernes møde med den historiske udvikling og dens dilemmaer gennem stillingtagen til virkelige menneskers levevilkår og valg. 

Indhold: Facebook giver helt nye muligheder i historieundervisningen for at bringe historien helt tæt på. Vi tilbyder et forløb, som kun er blevet tilbudt én gang før på danske museer:

Et historisk rollespil på Facebook om Dorf møllegård, hvor eleverne gennem historiske profiler skal tage stilling til historiske dilemmaer.

Forløbet er følgende: Den museumsansatte besøger skolen og introduce- rer emnet og møllegården for eleverne. Dernæst besøger eleverne møllegården for at se de fysiske rammer. De får dernæst tildelt en fiktiv historisk profil fra denne periode på Facebook. I de efterfølgende to til tre historielektioner mødes eleverne og den museumsansatte på Facebook, hvor sidstnævnte igennem den tidligere mølle—og gårdejer (1922-1951) Jens Jensens Facebook-profil opstiller dilemmaer for eleverne, som han har eller kunne have stået i.

Det drejer sig om virkelige historiske problemstillinger, som kræver, at eleverne er inde i stoffet og tager selvstændigt stilling. Forløbet afsluttes med en opsamling på skolen. Forløbet tager fire lektioner.

Historien om Dorf møllegård med mølleri og et stort landbrug i 1800— og 1900-tallet og en velhavende bondefamilies liv giver mulighed for at dykke ned i historiekanonens Systemskiftet 1901, Kvinders valgret, Kanslergadeforliget og 2. verdenskrig oplevet gennem familien.


Sted: På skolen og på Dorf Møllegård

Varighed: Forløbet foregår over flere gange. Første gang mødes man på Dorf Møllegård og får en introduktion til stedet og møllerfamilien. Anden og tredje gang foregår på Facebook i en skoletime (45 min), og sidste gang foregår på skolen i en skoletime, hvor forløbet diskuteres og afsluttes.Pris: 300 kr.