Historisk madværksted

Målgruppe: Indskoling og mellemtrin


Klassetrin:
6. og 7. klasse

Fag: Historie

Fælles mål:
 Forløbet opfylder krav i Fælles mål for historie, bl.a. fordi det giver børnene viden om fortidens menneskers livsgrundlag, produktionen og ændringer inden for begge dele gennem tiden. Det kan naturligvis med fordel kombineres med hjemmekundskab.

Indhold: De gammeldags køkkener på de tre afdelinger repræsenterer en udvikling i køkkenernes og madlavningens historie fra det åbne ildsted til det elektriske komfur. Med udgangspunkt i køkkenerne lærer børnene i dette forløb om vores madkultur, og de laver historisk mad.

Forløbet begynder med en introduktion til mad, selvforsyning og indkøb i dansk historie. Bagefter bliver børnene inddelt i grupper, hvor de laver historisk mad i vores køkkener fra forskellige tidsperioder. De kærner smør, laver sennep og mel m.m. Til sidst samles de og smager på maden, og vi snakker med børnene om, hvad de har lært.

Hvornår på året kan forløbet afholdes: Forår og efterår

Sted: Vildmosemuseet

Varighed: ca. 3 timer.

Pris: 400 kr.