I selskab med møllerfamilien på Dorf Møllegård

Målgruppe: Indskolingen og mellemtrinnet

Klassetrin: 3. – 4. klassetrin

Fag: Historie

Fælles mål og Læringsmål: Undervisningsforløbet med konkret undervisning, rollespil og værksteder er forankret i historiefagets fælles mål og de nye læringsmål ifølge undervisningsministeriets nye skolereform. Arbejdet med forløbet vil give eleverne indsigt i og viden om hverdagslivet i landbruget i tidsperioden 1925 – 1935 på Møllegården i Dorf.

Sigtet med forløbet er, at eleverne får viden om sociale forhold, børn og voksnes levevilkår i landbruget (herunder den praktiske hverdag i et rollespil), den hierarkiske magtfordeling i bondesamfundet, kønsopdelt arbejde og kvinders og mænds forskellige vilkår i landbruget.

Indhold:

Formålet med forløbet er at eleverne tilegner sig viden om hverdagslivet for møllefamilien på Dorf Møllegård i tidsperioden 1925 – 1935. Forløbet består af tre dele:

 

  • Et introduktionsforløb, hvor eleverne bliver præsenteret en storyline forankret i fortællingen om hverdagslivet på Møllegården i Dorf i tidsperioden 1925 - 1935. Eleverne vælger en rolle, der skal udleves i de historiske værksteder på Museet Dorf Møllegård i del to.
  • Et praktisk forløb i værksteder, der afspejler de arbejdsprocesser, der var knyttet til Møllegården i tidsperioden 1925 – 1935. Alle deltagere med en rolle skal have været igennem en fysisk arbejdsproces i forløbet. Der vil være et madværksted, staldværksted, skovbrugsværksted, mølleværksted, mark- og haveværksted, sy-værksted, praktisk værksted (reparation af redskaber, lave reb, holde gården i stand mm.). Værkstedsdagen afsluttes med et videns- og læringsløb i mølleskoven.
  • Efterbearbejdning af det oplevede på skolen i et afsluttende undervisningsforløb, som læreren står for.

 

Tidspunker på året, hvor forløbet kan afvikles: Forår og efterår

Sted: På skolen og på museet Dorf Møllegård

Varighed: Første del af undervisningsforløbet tager ca. 3 skolelektioner og forgår på skolen. Anden del varer det meste af dagen (kl. 9.00 – 14.00). Sidste del er afhængig af undervisningsplanlægningen af faglæreren.

Pris: 400 kr.