Jagten på den forsvundne tid

Målgruppe: Indskoling


Klassetrin: 3. klasse

Fag: Historie og matematik

Fælles mål: Forløbet opfylder krav i Fælles Mål og Læseplan for historie 2015. Eleverne lærer om relativ kronologi, de opnår viden om historie gennem forløbets historiske scenarier og kan ved hjælp af de historiske værksteder forklare ændringer i livsgrundlag og produktion.

Indhold: Det er et undervisningsforløb, som introducerer faget historie i folkeskolen. Formålet er at give eleverne oplevelser og viden om tidsperioden 1890-1930 på landet.

Forløbet består af to eller tre workshops, og den første foregår på skolen, hvor den museumsansatte introducerer forløbet og perioden. Næste workshop foregår på museet, hvor eleverne skal digte en storyline over en genstand. Den sidste workshop er samme sted, hvor børnene deltager i et løb med historiske poster/værksteder. De kærner bl.a. smør, slår reb på en rebslagermaskine, handler ind hos købmanden anno 1930 m.m.

Tidspunkter på året, hvor forløbet kan finde sted: Forår og efterår

Sted: Vildmosemuseet

Varighed: Forløbet foregår over tre undervisningsgange. Den første gang på skolen, hvor forløbet tager ca. halvanden time. Den anden gang foregår på museet og tager ca. en time, og det sidste forløb foregår også på museet og tager ca. to timer.

Pris: 300 kr.