Nordjyder i koncentrationslejre


Foredrag om nordjyder i koncentrationslejr

Den 4. maj kl. 19.00 holder museumsinspektør Jens-Christian Hansen foredrag om nordjyder i de nazistiske koncentrationslejre under besættelsen. Jens-Christian Hansen er historiker og har tidligere forsket intensivt i koncentrationslejrenes historie, bl.a. i forbindelse med et forskningsprojekt om danskere i koncentrationslejren Husum-Schwesing i Sydslesvig.

I nutiden associerer de fleste begrebet koncentrationslejr til Auschwitz. Ingen af lejrene var dog ens, og foredraget vil forsøge at nuancere publikums opfattelse af, hvad en koncentrationslejr var. Lejrene udviklede sig fra at være opdragelsesanstalter for kriminelle og politiske modstandere til at blive dødsfabrikker under Holocaust. Tillige blev de en uudtømmelig kilde til tvangsarbejdere for den tyske industri, hvor tusinder blev arbejdet ihjel i håbet om alligevel at kunne vende ”Det Tredje Riges” krigslykke. Det var særligt tvangsarbejdet i koncentrationslejrsystemets slutfase, der blev virkelighed for de ca. 6000 danskere, der som følge af besættelsen blev deporteret til tyske fængsler, ghettoer og koncentrationslejre. Blandt disse var modstandsfolk, politibetjente, kommunister, jøder såvel som såkaldte ”asociale og vaneforbrydere”, som tyskerne præventivt havde arresteret. Her fortælles om de danske ofres vilkår og skæbne som følge af deportationen samt de forskellige former for fangenskab, de blev udsat for. Gennem ofrenes såvel som gerningsmændenes synsvinkler gives et indtryk af kz-lejrens hverdag, der prægedes af lidelse, vold, død og social manipulation. Foredraget tager her bl.a. udgangspunkt i en række nordjyder, der blev deporteret til forskellige lejre i Nazityskland, bl. a. modstandsmanden Helvig Aage Andersen, der var uddeler i Try Brugsforening og kom til Dachau.

Foredraget holdes på Dorf Møllegaard. Entréen er 50 kr., og der kan købes kaffe og kage i pausen. Foredragene er arrangeret af Museerne i Brønderslev Kommune.

 
 
 Tilbage