Livet som barn på Dorf Mølle i 1920´erne

Målgruppe: De ældste børn i børnehaver (5-6 år)

Formål: Børnene får en fornemmelse af, hvad den nære lokalhistorie er - at livet var anderledes for deres forældre, bedsteforældre og oldeforældre, og at de selv er et led i en historisk udvikling ligesom slægtsledene før dem. De får en fornemmelse af  livet på en stor og velhavende gård i begyndelsen af 1900-tallet og lærer ved hjælp af en historie om en jævnaldrende pige på møllegården at sætte fortiden i relation til deres eget liv. Forløbet virker stimulerende på børnenes nysgerrighed og giver dem en unik og spændende oplevelse af en tidsperiode og et familieliv.

Indhold: Det er et tilbud, hvor børnene får en fornemmelse af, hvordan det var at vokse op på en stor gård med tilhørende vind - og vandmølle i 1920'erne. Børnene får en oplevelse af og et indblik i livet på en stor og gammel gård i første halvdel af 1900-tallet igennem fortællingen om møllerparrets yngste barn Anna, som var født i 1920, og desuden ved at blive aktiveret gennem små opgaver på møllegården.

Børnene og pædagoger ankommer til Dorf Møllegård og bliver klædt ud som datidens børn og voksne i det omfang, som museet har udklædningstøj til det. Museets ansatte fortæller børnene om og viser dem fotos af møllerfamilien, der levede på gården i begyndelsen af 1900-tallet og især om det yngste barn Anna, som i 1925 havde samme alder som børnehavebørnene selv. Børnene får vist gårdens gamle vindmølle, vandmølle og stuehuset, som står indrettet, som det kunne have set ud omkring 1930. 

Efter frokost bliver børnene inddelt i grupper og sendt på en "skattejagt", hvor de får udleveret en række fotos af genstande på gården, som de skal finde. De voksne taler med dem om, hvad tingene var brugt til "i gamle dage". Grupperne bliver sendt tilbage til gårdens store stue, hvor de får vist og taler om datidens legetøj for velhavende folks børn, som børnene på møllegården var.

Hvis børnene har lidt kendskab til bogstaver og ord, kan skattejagten også erstattes med en anden form for skattejagt, hvor børnene i følgeskab med en voksen får udleveret et "brev", som møller og gårdejer Jens Jensen skrev i 1932. Han sender grupperne ud på gården for at finde en række bogstaver og sætte den sammen til et ord. Skattejagten indeholder ledetråde, hvor børnene skal bruge deres nyerhvervede viden om gården. Ordet er navnet på en lokalitet på Dorf Mølle, hvor de finder en lille skat.

Dagen sluttes af med en evaluering. Synes børnene om det? Hvad var sjovest? Kunne de tænke sig at komme igen? 

Hvornår på året kan forløbet afholdes? Forår, tidlig sommer og efterår

Sted: Dorf Møllegård

Varighed: Ca. 4 timer

Pris: 300 kr for maks. 25 børn