TRY MUSEUM   
Højskolevej 1, Try
9330 Dronninglund

   
Find vej (åbner i nyt vindue)      

Åbningstider i 2017
Torsdag d. 1. juni -torsdag d. 31. august

Tirsdag-fredag kl. 13-16, mandag lukket

Lørdag, søndag og helligdage kl. 13-16 

Udstillinger

På museet kan livet på landet gennem 150 år fra perioden 1800-1950 opleves. Perioden var en tid med store forandringer. Med vej- og jernbanenettets udbygning i Nordjylland 1852-1929 opstod nye byer, og i dem blomstrede et driftigt håndværk og forretningsliv op.
Besøg museet og se de små landerhverv, som for alvor forsvandt i 1960’erne til fordel for større butikker og butikskæder. Her kan ses den lille landkøbmand, manufakturhandlen, skrædderiet eller karetmagerens værktøj, som i dag alle er minder om det lille driftige handelsliv i de små stationsbyer.    

Udstillingen i det såkaldte "Urmagerhus" i bindingsværk kan man opleve bondens bolig anno 1800 og en udstilling om køkkenets historie. Museets smedje viser håndlavet værktøj fra 1800-tallet og et skomagerværksted fra 1900-tallet. Butikken har billetsalg og kiosk samt udstillet en landhandel fra 1930'erne.

Museet rummer også gården "Lille Knudsgård", en mindre gård, der har rødder tilbage til 1500-tallet. Stuehuset fra 1835 i egebindingsværk står med indbo fra de sidste ejere. Der er meget lidt bindingsværk tilbage i Vendsyssel, så dette hus er i sig selv en sjældenhed. Kostalden fra 1904 er i røde sten og laden fra 1800-tallet.Det er en højremslade med to rækker bærende stolper inde i huset, mur af egebindingsværk mod nord og kampesten mod syd; her ses andelstidens landbrugsredskaber. Da gården blev udstykket i 1917, blev en fjerde længe nedrevet. Et maskinhus fra 1910 rummer et husflidsværksted og stationsbyens historie med apotek, barber og skrædder samt skiftende udstillinger. Svinestald og hønsehus fra 1950'erne er depot. 

Try Museums historie      
Stedet blev oprettet i 1929 på grundlag af den lokale mand, Jørgen Nørgårds (1862-1927) private oldtidssamling. Han havde som ung gået på Try Højskole, hvor han blev meget optaget af danmarks historie. Ved hans død i 1927 havde han indsamlet ca. 2000 genstande inden for husgeråd, oldtid, våben m.m. En gruppe af lokale ildsjæle med højskoleforstanderen for Try Højskole, Frode Fogt, i spidsen syntes, at det var en god ide at bevare Jørgen Nørgårds samling på omkring 2000 genstande især til undervisningsbrug. I 1928 købte Frode Fogt derfor samlingen for at få oprettet et museum ved siden af højskolen i landsbyen Try. Frode Fogt var således den ledende kraft for museet oprettelse, men også en tidligere højskoleelev P. Christensen var engageret i sagen. Han blev leder af museet.
Frode Fogt købte nu samlingen for 1825 kr. af arvingerne, og der blev dannet en museumsforening og afholdt en udstilling af samlingen i Dronninglund. Overskud fra udstillingen, bidrag fra ca. 100 medlemmer, tilskud fra sogneråd og Dronninglund sparekasse samt et lån gjorde det nu muligt at erhverve en museumsbygning. Det var ønsket at købe et gammelt hus til museum, men det lykkedes ikke, og der blev så bygget et hus i gammel stil. Museet blev indviet 20. oktober 1929 og var indrettet med almueinteriør, våben- og oldsagssudstilling.
 
Museet bliver statsanerkendt i 1960
Der var stor interesse for museet fra starten. Genstandene strømmede ind, og museumsbygningen var faktisk for lille fra begyndelsen. En ny museumslov i 1958 gav anledning til, at museet blev statsanerkendt med mulighed for statstilskud. Staten ønskede at støtte lokalmuseerne og gjorde det på den måde, at de lokale tilskud modsvaredes af et statstilskud, et princip, som også gælder i dag. Museet fik tildelt et årligt tilskud fra Dronninglund sogneråd på 5000 kr. årligt i fem år, amtet gav 800 kr., og dertil kom statstilskuddet. Der blev en beskeden løn til en deltidsleder og til lys og varme.   
Efter et par års opsparing lykkedes det i 1962 at få en længe savnet tilbygning til museet, især fordi et bestyrelsesmedlem, murermester Chr. Rasmussen, byggede huset uden fortjeneste. Det var en kopi af en smedje, så nu kunne museet vise det gamle erhverv frem i rette omgivelser.
 
Ny museumslov og udvidelse af museet
Der kom en ny museumslov sidst i 1970erne, der stillede en række nye krav til museerne, bl. a. om en heltids, faguddannet leder og rimelig økonomi og passende opbevaringsforhold for samlingerne m. m. Museets bestyrelse valgte nu at søge et bredere grundlag for museets drift. Der blev oprettet en ny museumsforening, museet skiftede navn til Try Museum, og en faguddannet leder blev ansat. Museet fik tildelt emnet bebyggelsen på landet som speciale, og de lokalhistoriske arkiver blev inviteret med i arbejdet.  

En første, større udvidelse fandt sted i 1991, da museet købte naboejendommen, Lille Knudsgård, en gammel gård med bygninger fra 1835-1970. Her blev længe savnet, fast depotplads, og stuehuset giver et autentisk billede af livet på en beskeden gård midt i 1900-tallet.
Museet har mødt velvilje fra både kommunen, lokalbefolkningen og en trofast medlemskreds, der trofast møder op til vore arrangementer, og mange af dem kommer også og giver en hånd med. Vi er glade for at have frivillige ved museet, som er en god og nødvendig hjælp i det udadvendte museumsarbejde, museet står for. Vi er stolte af, at det er lykkedes at bevare en stor og værdifuld museumssamling for fremtiden og samtidig have en betydelig folkelig opbakning, for uden den sikrer vi ikke fortiden for fremtiden.

Dorf Møllegård
Jagt og Skovbrugsmuseet Dorf Møllegård blev købt af Try Museum og oprettet som museum i 1997. Museet er et meget unikt kompleks bestående af en møllegård fra 1920’erne i Bedre Byggeskik med tilhørende vindmølle fra slutningen af 1800-tallet og vandmølle fra 1600-tallet med møllesø. Det gør anlægget til noget specielt, da det er et af de eneste bevarede møllegårde med både stuehus, udlænger, vindmølle og vandmølle. I stuehuset ser man et velstående bondehjem fra første halvdel af 1900-tallet med folkestue, den imponerende blå stue, den pæne stue m.m. I udlængerne er det tidstypiske karlekammer og en Jagt - og Skovsbrugsudstilling, der fortæller historien om jagt og skovbrug i Vendsyssel.  
Siden 1990 har Try Museum formidlet Østermølle, en vandmølle fra 1500-tallet ved Dronninglund Slot. Den er ejet af Brønderslev Kommune.

Vildmosemuseet
Vildmosemuseet blev oprettet i 1984 af en gruppe lokale ildsjæle med Brønderslev Kommunes støtte. Man erhvervede sig gården Paukjærgård i Brønderslev og indrettede udstilling i stuehus og landbrugsbygningerne, hvor historien om Store Vildmose og dens randområder fortælles. Udstillingerne fortæller både om arbejdet i mosen, hvordan 2. verdenskrig nåede helt ud i Vildmosen, om landbrugsarbejde i almindelighed og om typiske småerhverv, som i dag er væk. 
Vildmosemuseet blev en del af Museerne i Brønderslev Kommune i 2012.

De tre museer udgør i dag Museerne i Brønderslev Kommune.

Se billeder fra Høstdag på Try Museum 2012
 
Det sker