Vildmosemuseet   
Paukjærvej 15,
9700 Brønderslev


Find vej (åbner i nyt vindue)


   
Åbningstider i 2017

Tirsdag d. 16. maj - søndag d. 17. september 

Tirsdag-fredag kl. 10-16, mandag lukket

Lørdag, søndag og helligdage kl. 13-16


 

Udstilling

Udstillinger
Vildmosemuseet er et kulturhistorisk egnsmuseum, der udfolder fortællingen om Store Vildmoses og Brønderslevs historie. Livet i mosen har dannet grundlag for menneskets tilværelse i flere århundreder. Her fortælles historien om tørvegravning i Vildmosen, som i dag er blevet afløst af kartoffelavl og spagnumproduktion. På museet kan desuden opleves købstaden Brønderslevs udvikling og industrihistorie, som med jernbanens ankomst og fabrikkens Pedershaabs grundlæggelse voksede fra en landsby til en købstad. Museet har til huse på "Paukjærgaard", som har rødder tilbage til 1600-tallet, og som ligger i udkanten af Brønderslev.
 
Ladebygningens udstilling

I ladebygningen findes en mose- og landbrugsudstilling, som er delt op i forskellige emner, der alle vedrører Store Vildmose og dennes historie – lige fra den første mosedannelse til mosens udbredelse, tørvegravning og produktion og historien om afvanding og kultivering af store dele af mosen fra omkring 1920. Der findes mange effekter, redskaber og maskiner, som har været anvendt hertil. Og en del beskrivelser over  hvordan og hvad de præcist blev brugt til. Til udstillingerne er der lavet små illustrationer i naturmateriale for at hjælpe med at give et overblik.

Herefter følger udstillingen om de første bebyggelser i mosen: 10 forpagtergårde, et mejeri, en købmandsbutik, en opdrætningscentral: Centralgaarden (nu hjemsted for Ryå Efterskole i Store Vildmose) og de 19 staldgårde, der blev oprettet som et led i kampen mod kvægtuberkulosen. Udstillingen her består dels af effekter, redskaber og maskiner, og dels af plancher og miniaturemodeller til at illustrere historien. De ældste genstande i udstillingen stammer fra begyndelsen af 1700-tallet, men de fleste er dog fra det 20. århundrede. 

Desuden blev der i 2013 indviet en ny udstilling om besættelsestiden i Store Vildmose og Brønderslev, hvor man kan opleve historien om bl.a. flynedstyrtninger i mosen under krigen, likvideringen af dyrlæge Axel Richardt Møller og hans assistent Vagn Ole Larsen i 1945, dagligdagen under besættelsen m.m.

Staldbygningens udstillinger

Staldbygningen er indrettet i små værksteder med eksempler på gamle håndværk som f.eks. hjul- og karetmager, bødker, tømrer og snedker, smed, sko- og sadelmager, skrædder og bryggeri. Derudover er der opstillet en lille frisørsalon, og også husmoderens vask, rulning og strygning er vist. Denne udstilling bliver bragt til live ved nogle af museets arrangementer, hvor der kommer lokale folk, som med deres særlige viden indenfor de forskellige fag demonstrerer, hvordan man brugte diverse stykker værktøj, og hvordan nogle af maskinerne blev brugt dengang.

Garagebygningens udstilling

I garagebygningen findes bl.a. en udstilling med maskiner vedrørende kartoffelavl(»Vildmosekartofler«). Her er desuden flere større maskiner brugt til tørvefremstilling og i landbruget m.m.

Stuehusets udstillinger

I stuehuset er der indrettet et køkken med brændekomfur og en "pæn stue" - et bredt udsnit af det, husmoderen har haft til rådighed op gennem tiderne - fra o. 1900. I 2015 åbner der en ny introduktionsudstilling i stuehuset, som introducerer gæsten til de emner, som udlængerne fortæller om i detaljer nemlig Store Vildmoses og Brønderslevs historie.

Vildmosemuseets historie og museet i dag


Siden 1971 har der været tale om et Vildmosemuseum, og i begyndelsen af 1980erne udviklede planerne sig. I 1981 blev museumsforeningen stiftet. "Paukjærgaard", en nedlagt firelænget landbrugsejendom i den sydøstlige del af Brønderslev, blev stillet til rådighed af Brønderslev Kommune, og man begyndte indsamlingen af effekter. Museet åbnede første gang for permanent udstilling den 1. juni 1986.

Museet blev i 2012 fusioneret med Try Museum og Dorf Møllegård, der tilsammen udgør Museerne i Brønderslev Kommune. Museerne er statsanerkendte og drives med støtte fra Brønderslev Kommune og Kulturstyrelsen. Der er ansat en daglig leder, og derudover er en del frivillige tilknyttet museet. Det årlige besøgstal er omkring 3000.

Store Vildmose - en naturoplevelse

Der er kun få kilometers kørsel fra Vildmosemuseet til at opleve Store Vildmoses særprægede og storladne natur. Her findes stadig - udover et kulturland med vidtstrakte græsningsarealer, kartoffel- og kornmarker - tørveindvindingsområder og rester af den gamle højmose med den oprindelige vegetation, som tidligere prægede hele Vildmosen. Efter opdyrkningen og afvandingen og den deraf følgende "sætning" er der dukket mange fortidsminder op fra jernalderen som fx trædesten, veje og gravhøje. 

Se optagelser fra Store Vildmose
Museerne i Brønderslev Kommune deltog i 2015 i et stort formidlingsprojekt om Store Vildmose sammen med Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune og oplevelsescentret Vildmoseporten. Projektet formidler ved hjælp af store og moderne plancher placeret på udvalgte steder i og omkring mosen områdets historie fra oldtiden til nutiden.
Du kan læse mere om Store Vildmose og finde et link til et kort over planchernes placering i mosen her: http://www.visitnordjylland.dk/oplevelser/natur/store-vildmose
Som en del af projektet optog en naturfotograf en imponerende film af natur - og dyrelivet i Store Vildmose. Den kan ses her: https://youtu.be/ngf7QuAIy7w


 
Det sker