Vision og mission

     
Museerne i Brønderslev Kommune har den ambition at være kommunens kulturhistoriske videns– og oplevelsescenter, som på grundlag af sine samlinger, forskning og undersøgelser formidler den fælles lokale kulturarv i moderne, nyskabende, inspirerende og involverende former til stadigt flere målgrupper.

Museet vil aktivt bidrage til udviklingen af en fælles historisk identitet i kommunen, som gør indbyggerne stolte. Museerne i Brønderslev Kommune vil være en attraktiv samarbejdspartner for udvikling af kulturoplevelser både på lokalt og nationalt plan.