Arrangementer i 2019

10. august 2019: Hestedag

PROGRAM

10.00: Velkommen

10.05: Præsentation - Hestens Danmarkshistorie

11.00-14.30: Ponytrækning

12.00: Dukketeater – Den lille Rødhætte

12.30: Rundvisning - ”Møllegården og møllerne”

13.30: Dukketeater - Den lille Rødhætte

14.00: Dukketeater - Den lille Rødhætte

14.30: Friesershow v/Frieser Nord

16.00: Tak for i dag

HELE DAGEN

Hestevognskørsel - Vindmøllen maler - Friskbagte jødekager - Udstillinger - Marked - Lokale specialiteter - Husflid - Kunsthåndværk - Rebslagning - Pølsebod - Lagkage og kaffe i spisestuen

 

18. august 2019: Herregårdenes Dag

25. september 2019: Udstilling på Dronninglund Slot "Prinsesse Sophie Hedvig"

28. september 2019: Kulturdag i Brønderslev 

30. november og 1. december 2019: Jul på Møllegården

 

 

Sommerskole for friske tøser og skarnsknægte

Årets sommerskole har temaet ”Emil fra Lønneberg”, og der bliver et væld af hyggelige og sjove aktiviteter for alle friske børn i alderen 7-11 år. Sommerskolen finder sted i uge 27, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-12, og programmet gentages med en ny gruppe børn i uge 28 tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-12.

I løbet af de tre dage kommer børnene bl.a. til at prøve kræfter med rebslagning, et spændende, historisk oplevelsesløb, syltning og madlavning over bål. 

Ingen Emil fra Lønneberg uden et værksted, hvor både søde børn og skarnsknægte kan snitte og lave deres egen træbøsse.

Alt i alt nogle sjove og lærerige dage sammen med museets personale og aktive frivillige.

Pris: 150 kr. pr. barn.

Tilmelding på tlf. 9884 3105eller mail jsb@museummoss.dk. Tilmeldingen skal ske senest d. 28. juni for deltagelse i uge 27 og d. 5. juli for deltagelse i uge 28.

Husk praktisk tøj.

Vildmosemuseet er de næste år uden bygning i Brønderslev. Derfor vil årets sommerskole foregå i kolonihaveforeningens Agdrupparken, Ålandsvej 11, 9700 Brønderslev.

Nyhedsbrev

Hermed et lille forårsnyhedsbrev med information om hvad der sker på museet. 

Museets faglige personale består efter Lykke Olsens fratrædelse 30.4. af; museumsleder Anne Provst, museumsinspektør Anders Rydahl-Jensen og museumsinspektør Johanne Schrøder Baggesen. Desuden er Trine Søndergaard ansat som museumsassistent og der er løbende personale ansat i kortere perioder.  Anders og Johanne har dirigeret opsætningen af museets kommende særudstilling ”280 år med relationer mellem Østvendsyssel og Vestgrønland”. 

Flere andre opgaver er også naturligt tilfaldet Johanne bl.a. koordinering af museets frivillige, vedligeholdelsesplan og koordinering på Dorf Møllegård, formidlingsopgaver – herunder Kulturarvsmåned, museets kommende særudstillinger, Hestemarked og julearrangement på Dorf Møllegård. Herudover er Johanne en fast del af museets presse- og markedsføringsteam, og skal selvfølgelig også arbejde med museets store projekt med genåbning af Vildmosemuseet og renovering af Dorf Møllegård. 

Hele Vildmosemuseets samling er nu pakket og flyttet til magasin i Flauenskjold. En god del af samlingen er ligeledes blevet frosset og dermed blevet renset for borebiller og andet utøj. Genstandene placeres, når de er frosset, efter materialetype og anvendelsesområde. Den kommende periode vil museets personale arbejde for at gennemføre en pladsregistrering af alle genstande, således at det er muligt at vide præcist hvor hver enkelt genstand er placeret ved at slå op i et register. 

Paukjærgård er solgt, og placering af nyt Vildmosemuseum er under afklaring. Der vil komme en udmelding fra museet så snart der er noget at fortælle. Mens Vildmosemuseets samling er pakket sammen, er det meget vigtigt, at formidlingsaktiviteter i Brønderslev prioriteres således at Vildmosemuseet stadig er synligt. Dette vil i 2019 bl.a. ske gennem formidlingsaktiviteter i Brønderslev – byvandringer, ture i Vildmosen, sommerskole, udstilling under Bæredygtighedsfestivalen, julearrangement og publicering af artikler. 

På Dorf Møllegård vil der blive i løbet af året blive opsat særudstillingen: ”280 år med relationer mellem Østvendsyssel og Vestgrønland” og der afholdes, som ovenfor nævnt, Hestemarked og Juleaktiviteter. Der vil også være aktiviteter på møllegården i forbindelse med Kulturarvsmåneden f.eks. Mølledag. 

Museet vil også være del af de formidlingsaktiviteter, der afholdes i anledning af 300 året for prinsesseskolerne. Museets bidrag vil være en mindre udstilling på Dronninglund Slot, hvortil en artikel om Prinsesse Sophie Hedvig vil blive publiceret i Herregårdshistorie 15.  

Museets frivillige var i marts inviteret til møde, hvor den nye frivillighåndbog blev udleveret og gennemgået. Samtidig fortalte Lykke om, hvordan vi på museet fremadrettet vil arbejde mere struktureret med frivillige – bl.a. i forhold til tilknytning, informering og udvikling af museets frivillige. Det er vigtigt for museet fortsat at have en bred skare af frivillige, hvilket kræver at der ind imellem tilknyttes nye frivillige. Og gennem de seneste måneder har der henvendt sig flere nye frivillige, der er blevet del af museets frivilliggruppe. Hvis man kender nogen, der har lyst til at være frivillig på museet, er man selvfølgelig altid velkommen til at give dem vores nummer så tager vi en snak med dem om muligheder, arbejdsopgaver mv.  

Det var alt for denne gang.

Pressemeddelelse

Hjem til Nordjylland -

Museum for Forsyning og Bæredygtigheds nye museumsinspektør har Vendsyssel i hjertet

 

Johanne Schrøder Baggesen tiltræder den 1. april som museumsinspektør på Museum for Forsyning og Bæredygtighed. Hun kommer fra en stilling på Odense Bys Museer, hvor hun har arbejdet med etablering af Det ny H.C. Andersen Hus.

Stillingen som museumsinspektør bliver ledig, da en af museets nuværende inspektører Lykke Olsen, har fået nyt job på Nordjyllands Historiske Museum. Skiftet i personale vil betyde, at der sker en lille rokering i forhold til fagområder, hvor både museumsleder Anne Provst og museumsinspektør Anders Rydahl-Jensen vil overtage nogle af de opgaver, som Lykke hidtil har varetaget. Samtidig vil nogle af de opgaver, som Anders har varetaget, overgå til Johanne. Som udefrakommende vil man derfor kunne opleve at skulle tale med en anden end tidligere.

Johanne, der er opvokset i Brønderslev, er uddannet cand.mag. i historie og oplevelsesøkonomi, og har siden sin kandidateksamen arbejdet på Odense Bys Museer og Museet på Koldinghus. Hun har bl.a. arbejdet en del med brugerundersøgelser og borgerinddragelse, hvilket helt sikkert vil komme Museum for Forsyning og Bæredygtighed til gavn i processen med renovering af og udstillingsetablering på Dorf Møllegård og etablering af nyt Vildmosemuseum i Brønderslev. Samtidig har Johanne erfaring med oplevelsesdesign og formidling gennem bl.a. udstillinger, undervisningsforløb og arrangementer.

Johanne glæder sig meget til at blive del af Museum for Forsyning og Bæredygtighed, og komme i gang med – sammen med museets øvrige personale – at gennemføre museets strategi og arbejdsplan.

Johanne: ”Jeg har Vendsyssel i hjertet og glæder mig enormt meget til at bidrage til at gøre områdets mange spændende historier tilgængelige for borgere og turister i Brønderslev Kommune.”