Arrangementer i 2019

26. november 2019 kl. 19.00: Foredrag og rundvisning "Er jeg "grønlænder" her i Danmark?" v/ Lars-Peter Mørch Heilmann, turistguide og foredragsholder.

Foredrag og rundvisning inkl. kaffe og kage 50 kr. Billetterne købes i døren.

30. november 2019 kl. 11.00-16.00: "Jul i Kolonihaven", Kolonihaveforeningen Agdrupparken i Brønderslev

1. december 2019 kl. 11.00-16.00: "Jul på Møllegården", Dorf Møllegård

 

 

Pressemeddelelse

 

Museum for Forsyning og Bæredygtighed har ansat en ny inspektør med erfaring fra flere anmelderroste museer i bagagen

 

Anders Kilgast Jensen tiltræder den 1. december som museumsinspektør ved Museum for Forsyning og Bæredygtighed. Han kommer fra en stilling som museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, hvor han har været en del af afdelingen ”Formidling og Historie” og bl.a. har arbejdet med Jacob A. Riis Museet i Ribe og Fanø Museum.

 

I stillingen skal Anders have ansvaret for museets samlingsvaretagelse, hvilket bl.a. omfatter strukturering af de genstande, som museet har på magasin, hvoraf en del skal formidles igen, når det nye Vildmosemuseum etableres i Brønderslev. Med til samlingsvaretagelse hører også ansvaret for museets registreringer i det nye statslige registreringssystem SARA og i den sammenhæng opfølgning på konverteringen fra det gamle statslige registreringssystem REGIN. Konservering og dermed overblik over bevaringsstatus for museets genstande er også en væsentlig del. Her har museet en fast aftale med Bevaringscenter Nord i Vodskov i forhold til gennemførelse af de praktiske konserveringsopgaver.

 

Anders har tidligere fået udgivet fagfællebedømte artikler og skal med sin forskningserfaring være med til at løfte museets forskningsarbejde. Formidlingserfaring har han også – hvilket bl.a. skal komme museets skoletjeneste til gode. 

Gennem de seneste år har Anders opholdt sig i den sydvestjyske del af landet, hvor han, ud over at have arbejdet ved Sydvestjyske Museer, har været ansat ved Vardemuseerne og været del af teamet bag etablering af Tirpitz. Oprindeligt er han dog fra Klarup og har studeret på Aalborg Universitet, hvor han i 2015 blev cand. Mag. i historie med tillægsuddannelse i Journalistisk Formidling. 

Anders glæder sig til at begynde ved Museum for Forsyning og Bæredygtighed – og sammen med museets øvrige personale - at videreføre museets strategi og arbejdsplan.

 

For yderligere information kontakt: 

Museumsleder Anne Provst 

Tlf.: 36 61 36 74 

Mail: ap@museummoss.dk 

Pressemeddelelse: 

 

Forsyning gennem tiden – oplev energiruten med guide eller hør et foredrag om Prinsesse Sophie Hedvig

 

Den 26. august åbnedes Brønderslev Bæredygtighedsfestival med en indvielse af Energiruten. Energiruten er etableret i samarbejde mellem Museum for Forsyning og Bæredygtighed og Brønderslev Forsyning, og formålet er at fortælle om forsyning og energikilder gennem tiden. 

Energiruten går ad en sti rundt om Forsyningen – stien er blevet til Energirute i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen. Hele vejen rundt på stien er der sat informative skilte, der forklarer om de forskellige energikilder og forsyningsmetoder, som befolkningen gennem tiden har benyttet sig af. 

Energiruten er åben hele døgnet og gratis at besøge. Det er dog også en mulighed at bestille en guidet tur ad Energiruten. På turen vil museets personale fortælle om, hvordan man har arbejdet med meget forskellige forsyningsmetoder bl.a. tørvegravning, kulsvidning, vind- og vandenergi samt udnyttelse af solens energi. 

 

En ekstravagant pietistisk prinsesse

Der var engang en prinsesse… 

Prinsesse Sophie Hedvig, der i 1700-tallet ejede Dronninglund Slot og etablerede områdets prinsesseskoler var optaget af Pietismen. Prinsessen var dog meget mere end pietist og skoleopretter. En undersøgelse gennemført af museumsleder Anne Provst viser, at prinsessen levede et overdådigt og ekstravagant liv. 

Næste planlagte foredrag holdes den 10. oktober på Brønderslev Bibliotek, men skulle din forening eller virksomhed have lyst til at bestille et foredrag kan dette sagtens lade sig gøre. 

 

 

For mere information om ovenstående kontakt: 

Museumsleder Anne Provst på mail: ap@museummoss.dk eller tlf.: 30613674  

 

 

 

Nyhedsbrev

Hermed et lille forårsnyhedsbrev med information om hvad der sker på museet. 

Museets faglige personale består efter Lykke Olsens fratrædelse 30.4. af; museumsleder Anne Provst, museumsinspektør Anders Rydahl-Jensen og museumsinspektør Johanne Schrøder Baggesen. Desuden er Trine Søndergaard ansat som museumsassistent og der er løbende personale ansat i kortere perioder.  Anders og Johanne har dirigeret opsætningen af museets kommende særudstilling ”280 år med relationer mellem Østvendsyssel og Vestgrønland”. 

Flere andre opgaver er også naturligt tilfaldet Johanne bl.a. koordinering af museets frivillige, vedligeholdelsesplan og koordinering på Dorf Møllegård, formidlingsopgaver – herunder Kulturarvsmåned, museets kommende særudstillinger, Hestemarked og julearrangement på Dorf Møllegård. Herudover er Johanne en fast del af museets presse- og markedsføringsteam, og skal selvfølgelig også arbejde med museets store projekt med genåbning af Vildmosemuseet og renovering af Dorf Møllegård. 

Hele Vildmosemuseets samling er nu pakket og flyttet til magasin i Flauenskjold. En god del af samlingen er ligeledes blevet frosset og dermed blevet renset for borebiller og andet utøj. Genstandene placeres, når de er frosset, efter materialetype og anvendelsesområde. Den kommende periode vil museets personale arbejde for at gennemføre en pladsregistrering af alle genstande, således at det er muligt at vide præcist hvor hver enkelt genstand er placeret ved at slå op i et register. 

Paukjærgård er solgt, og placering af nyt Vildmosemuseum er under afklaring. Der vil komme en udmelding fra museet så snart der er noget at fortælle. Mens Vildmosemuseets samling er pakket sammen, er det meget vigtigt, at formidlingsaktiviteter i Brønderslev prioriteres således at Vildmosemuseet stadig er synligt. Dette vil i 2019 bl.a. ske gennem formidlingsaktiviteter i Brønderslev – byvandringer, ture i Vildmosen, sommerskole, udstilling under Bæredygtighedsfestivalen, julearrangement og publicering af artikler. 

På Dorf Møllegård vil der blive i løbet af året blive opsat særudstillingen: ”280 år med relationer mellem Østvendsyssel og Vestgrønland” og der afholdes, som ovenfor nævnt, Hestemarked og Juleaktiviteter. Der vil også være aktiviteter på møllegården i forbindelse med Kulturarvsmåneden f.eks. Mølledag. 

Museet vil også være del af de formidlingsaktiviteter, der afholdes i anledning af 300 året for prinsesseskolerne. Museets bidrag vil være en mindre udstilling på Dronninglund Slot, hvortil en artikel om Prinsesse Sophie Hedvig vil blive publiceret i Herregårdshistorie 15.  

Museets frivillige var i marts inviteret til møde, hvor den nye frivillighåndbog blev udleveret og gennemgået. Samtidig fortalte Lykke om, hvordan vi på museet fremadrettet vil arbejde mere struktureret med frivillige – bl.a. i forhold til tilknytning, informering og udvikling af museets frivillige. Det er vigtigt for museet fortsat at have en bred skare af frivillige, hvilket kræver at der ind imellem tilknyttes nye frivillige. Og gennem de seneste måneder har der henvendt sig flere nye frivillige, der er blevet del af museets frivilliggruppe. Hvis man kender nogen, der har lyst til at være frivillig på museet, er man selvfølgelig altid velkommen til at give dem vores nummer så tager vi en snak med dem om muligheder, arbejdsopgaver mv.  

Det var alt for denne gang.

Pressemeddelelse

Hjem til Nordjylland -

Museum for Forsyning og Bæredygtigheds nye museumsinspektør har Vendsyssel i hjertet

 

Johanne Schrøder Baggesen tiltræder den 1. april som museumsinspektør på Museum for Forsyning og Bæredygtighed. Hun kommer fra en stilling på Odense Bys Museer, hvor hun har arbejdet med etablering af Det ny H.C. Andersen Hus.

Stillingen som museumsinspektør bliver ledig, da en af museets nuværende inspektører Lykke Olsen, har fået nyt job på Nordjyllands Historiske Museum. Skiftet i personale vil betyde, at der sker en lille rokering i forhold til fagområder, hvor både museumsleder Anne Provst og museumsinspektør Anders Rydahl-Jensen vil overtage nogle af de opgaver, som Lykke hidtil har varetaget. Samtidig vil nogle af de opgaver, som Anders har varetaget, overgå til Johanne. Som udefrakommende vil man derfor kunne opleve at skulle tale med en anden end tidligere.

Johanne, der er opvokset i Brønderslev, er uddannet cand.mag. i historie og oplevelsesøkonomi, og har siden sin kandidateksamen arbejdet på Odense Bys Museer og Museet på Koldinghus. Hun har bl.a. arbejdet en del med brugerundersøgelser og borgerinddragelse, hvilket helt sikkert vil komme Museum for Forsyning og Bæredygtighed til gavn i processen med renovering af og udstillingsetablering på Dorf Møllegård og etablering af nyt Vildmosemuseum i Brønderslev. Samtidig har Johanne erfaring med oplevelsesdesign og formidling gennem bl.a. udstillinger, undervisningsforløb og arrangementer.

Johanne glæder sig meget til at blive del af Museum for Forsyning og Bæredygtighed, og komme i gang med – sammen med museets øvrige personale – at gennemføre museets strategi og arbejdsplan.

Johanne: ”Jeg har Vendsyssel i hjertet og glæder mig enormt meget til at bidrage til at gøre områdets mange spændende historier tilgængelige for borgere og turister i Brønderslev Kommune.”