Arrangementer i 2020

 

19. juni-18 december: Gårdmalerier og Gamle Film

23. September: Foredrag med Niels Bendsen om gårdmalerier: udsat til 3. december

12. - 18. oktober: Efterårsferie på Møllegården 

21. - 22. nov.: Juleaktiviteter i Brønderslev

12. - 13. dec.: Juleaktiviteter på Dorf Møllegård

Nyt Vildmosemuseum kan øge turismeomsætningen i Brønderslev By med 10.000.000 kr.

Når det nye Vildmosemuseum åbner dørene i 2023 i Brønderslev, vil det få stor positiv betydning for turismen til byen, hvilket igen vil påvirke andre turistattraktioner, restauranter og ikke mindst byens handlende. En udenlandsk turist bruger i gennemsnit 500 kr. pr. døgn, mens en dansk turist i gennemsnit bruger 600 kr. pr. døgn. Med et forventet besøgstal på 20.000 personer i 2023 kan museet være med til at skabe udvikling i Brønderslev, hvor der er et stort potentiale for tiltrækning af kystturister.

Samtidig vil det nye Vildmosemuseum kunne tiltrække en del af de turister, der besøger kommunens østlige attraktioner – herunder Voergaard, Dorf Møllegård, Asaa Havn og Dronninglund Kunstcenter. På den måde vil oplevelsesspektret for de turister, der allerede i dag besøger kommunen blive udvidet, og Brønderslev by vil på denne baggrund kunne opnå betydelig meromsætning.

Der er et stort behov for ikke-vejrafhængige tilbud, som turisterne kan besøge, når vejret ind i mellem viser sig fra mindre pæne sider. Og med skiftende særudstillinger og formidlingsaktiviteter i ferieperioderne vil museet være et oplagt sted for turister – både børnefamilier og kulturturister - i Nordjylland at besøge.

Det ikke-vejrafhængige Vildmosemuseum vil også være med til at forlænge turistsæsonen, der nu primært falder i juli og august, hvilket vil skabe mere aktivitet og handel i byen en større del af året.

Det nye Vildmosemuseum skal være et kulturelt fyrtårn, der ved hjælp af utraditionelle formidlingsgreb, nytænkte formidlingsaktiviteter og et tæt samarbejde med byens øvrige tilbud fungerer som trækplaster til Brønderslev.

Rhododendronparken, som er byens største attraktion tiltrækker årligt imellem 50.000 og 100.000 gæster. Med enten park eller museum som gæsters ”reason-to-go” vil de to naboattraktioner ikke kunne undgå at smitte af på hinanden, hvad angår besøgstal. En sammenbinding mellem park og Vildmosemuseum – og resten af FABRIKKEN - vil derfor være det mest optimale og give besøgende de bedste betingelser for at opleve de forskellige attraktioner.

Brønderslev vil med det nye Vildmosemuseum blive en destination for turister i Nordjylland – hvilket har positive sideeffekter – bl.a. øget stolthed over at bo i byen.

 

For yderligere information kontakt:

Museumsleder Anne Provst

Email: ap@museummoss.dk

Tlf.: 30613674

Verdensarv fra en glemt grevinde

Pressemeddelelse:

Støtte fra Region Nord til enestående samarbejdsprojekt der sætter fokus på identitet

Museum for Forsyning og Bæredygtighed er projektleder på projektet ”Verdensarv fra en glemt grevinde”, der er et forsknings- og formidlingsprojekt, hvor historien bag den unikke samling på Voergaard Slot skal undersøges og formidles. Museet har netop modtaget tilsagn om støtte til at gennemføre et forprojekt, der skal validere det store projekt, som museet, Voergaard Slot, Brønderslev

Kommune, Aalborg Universitet, l’ENC - Ecole nationale des Chartes samt forhåbentlig flere andre franske aktører vil gennemføre sammen.

”Der ligger en hidtil fuldstændig ubelyst historie og venter på os” siger museumsleder Anne Provst og fortsætter ”vi har set dele af et spændende kildemateriale, som opbevares i Frankrig, og vi forventer at kunne grave ny og meget interessant viden frem i forskningsdelen af projektet.” Siden skal resultaterne formidles, hvilket vil ske dels gennem en flersproglig antologi med forskningsartikler og dels gennem en vandreudstilling, som efter at have været vist på Voergaard Slot, skal vises forskellige steder i Frankrig.

Projektet er med dets samarbejde mellem statsanerkendt museum, fondsejet kulturaktør, kommune, universitet og de franske deltagere anderledes og nyt i dets form, og kvaliteten sikres netop gennem samarbejdet mellem meget forskellige fagligheder, der med deres forskellige udgangspunkter, garanterer, at projektets samlede resultat bliver ulig noget, der tidligere er set.

 

Samtidig vil projektet sætte fokus på Region Nordjylland på en helt ny og utraditionel måde - hvor faglighed indenfor kulturfeltet bruges som løftestang for identitetsskabelse og tiltrækning af turister. Netop identitet er et nøglebegreb i projektet, hvor vores fælles verdenskulturarv kan aktualisere både vores egen lokale og regionale identitet, vores danske identitet og vores europæiske identitet. Samtidig er der også et kønsperspektiv i projektet, der med titlen ”Verdensarv fra en glemt grevinde” vil tage udgangspunkt i grevinde Marie-Henriette Chenu-Lafittes rolle i forhold til samlingen og dens endestation i Vendsyssel.

Museumslederen er meget taknemmelig over støtten og siger ”Det glæder os meget at have fået tilsagn om midler fra Region Nordjylland til projektet. Det betyder, at vi har mulighed for at komme videre med afklaring af endelige projektpartnere og få nedfældet en endelig skabelon for hver projektpartners rolle og opgavevaretagelse.”

 

For yderligere information kontakt:

Museumsleder Anne Provst

Email: ap@museummoss.dk

Tlf.: 30613674