Arrangementer i 2018

2. september kl. 12-16: ”Leg dig igennem historien” på Dorf Møllegård - en dag, hvor møllegården summer af alverdens historiske aktiviteter for børn

26. september kl. 19: Markering af Kong Christian d. 10.s fødselsdag under 2. Verdenskrig på Vildmosemuseet - formidling af kongens symbolske betydning under krigen

En søndag sidst i september: Høstgudstjeneste på Dorf Møllegård (dato følger senere)

28. september kl. 14: Frivillig fredag på Vildmosemuseet og Dorf Møllegård

Lørdag den 29. september: Kulturdag i Brønderslev på Brønderslev Bibliotek, hvor Museerne i Brønderslev Kommune deltager med en stand

Tirsdag 2. oktober kl. 19: Foredrag om augustoprøret 1943 og dets konsekvenser (Afholdes på Brønderslev Bibliotek - Blå sal)

Søndag 14. oktober kl. 7: Geddens dag på Dorf Møllegård - en dag hvor lystfiskere mod betaling må fiske gedder i møllesøen (er kun lovligt denne dag)

Mandag den 15. oktober kl. 13-15: Efterårsferieaktiviteter for børn på Vildmosemuseet

Onsdag den 31. oktober kl. 19: Foredrag om de rejsende ved Sømosen og Dorf ved museumsinspektør Lykke Olsen

25. november kl. 11-16: Julearrangement på Dorf Møllegård

24.-25. november kl. 10-16: Julearrangement på Vildmosemuseet

Pressemeddelelser

Velkommen til ny museumsleder i Museerne i Brønderslev Kommune

Med virkning fra den 1. august 2018 er Anne Provst tiltrådt som ny fastansat museumsleder i Museerne i Brønderslev Kommune. Stillingen har været ledig siden den 1. oktober 2017 og har i mellemtiden været varetaget af midlertidigt ansat personale. Den nye museumsleder tiltræder umiddelbart i forlængelse af omfattende omstruktureringer af museumsstrukturen i Brønderslev Kommune fra tidligere at omfatte 3 statsanerkendte enheder, Try Museum, Dorf Møllegård og Vildmosemuseet, til nu at omfatte 2, Dorf Mølle og Vildmosemuseet. Hertil kommer, at museumsaktiviteterne i kommunen ledelsesmæssigt er ændret med vedtagelse af nye vedtægter og sammensætning/valg af ny bestyrelse.

Anne Provst er 37 år og uddannet Cand. mag i historie 2008 fra Århus Universitet. Anne har tidligere arbejdet som museumsleder på Give-Egnens Museum (2010-2015). Hun har derudover været ansat i det private erhvervsliv som markedsudvikler og webmaster og senest i et barselsvikariat hos Grundfos som leder af virksomhedens historiske afdeling. Anne har udgivet et væld af publikationer, ligesom hun har været benyttet som flittig og kompetent oplægs- og foredragsholder. Anne møder således op med en solid erfaring som museumsleder.

Den nyansatte museumsleder har sammen med bestyrelsen som primær opgave at sætte rammerne for en effektivt fungerende organisation, der lever op til de krav, der i henhold til museumsloven stilles til statsanerkendte museer – også af hensyn til mulighederne for statsstøtte og tilgang til diverse pulje- og fondsmidler. Det kræver dels den nødvendige faglighed, dels politisk velvilje og økonomisk støtte fra hovedtilskudsyderen, Brønderslev Kommune. Sidstnævnte opnås i sagens natur bedst, hvis der er opbakning fra kommunens borgere og forudsat levering af kvalitet og gode oplevelser. I tilknytning hertil udtaler Anne Provst følgende:

”Det er for mig særdeles vigtigt sammen med min bestyrelse at sætte rammerne og at fastlæggevisioner og mål for Museerne i Brønderslev Kommune. Hertil kommer det daglige driftsansvar i relation til levering på et højt fagligt niveau. I den forbindelse er det en stor glæde for mig at kunne trække på fagligt kompetente og særdeles dedikerede medarbejdere – ganske vist kun i begrænsede mængder. Vi må prioritere inden for de økonomiske rammer, vi har, men samtidig arbejde benhårdt for at øge mængden af ressourcer med henblik på sikring af høj faglig kvalitet, stabil daglig drift og ikke mindst udvikling. ”

Anne Provst fortsætter

”.....det ligger mig stærkt på sinde at arbejde for at forankre det fremtidige arbejde omkring Museerne i Brønderslev Kommune solidt i lokalbefolkningen, men samtidig skal der også være fokus på tiltrækning af turister fra både ind- og udland. Det lokale engagement skal understøtte arbejdet inden for museets forskellige ansvarsområder, mens øget synlighed og højere besøgstal skal være med til at understrege museets relevans som del af det danske museumslandskab. Jeg vil i den sammenhæng gerne opfordre lokale borgere, foreninger og virksomheder til at støtte op omkring det lokalhistoriske arbejde ved at melde sig ind i støtteforeningerne, blive sponsor for museet eller melde sig som frivillig.”

Som nyvalgt bestyrelsesformand i Museerne i Brønderslev Kommune udtaler Jens Tofting

”Først og fremmest vil jeg byde Anne Provst velkommen som nye leder af Museerne i Brønderslev Kommune! Jeg – og mine bestyrelseskolleger – mener, at vi i Anne Provst har fundet en meget kompetent leder af museumsaktiviteterne i Brønderslev Kommune. Dels besidder Anne et solidt teoretisk fundament, dels har hun via sit tidligere virke som museumsleder den nødvendige erfaring, der skal til for at fungere som leder. Hertil kommer, at Anne som person både signalerer respekt, men også åbenhed, forståelse og kreativitet. Disse egenskaber er efter min mening helt nødvendige for at skabe en velfungerende organisation, der forventes at udvikle og levere på væsentlige kulturhistoriske temaer. Jeg og mine bestyrelseskolleger er os ganske udmærket bevidst, at museumsaktiviteterne i Brønderslev Kommune absolut ikke er overforsynet med ressourcer! Heri ligger der en fremadrettet arbejdsopgave af politisk karakter! Jeg vil dog gerne samtidig appellere til opbakning fra lokalbefolkningen om støtte, herunder til medlemskab af de 2 lokale støtteforeninger, Museumsforeningen for Dorf Mølle og Museumsforeningen for Vildmosemuseet og – meget gerne – at melde sig som frivillig og støtte museets forskellige aktiviteter.”

For opfølgende kommentarer kan henvendelse ske til Jens Tofting, e-mail: jens. tofting@live.dk, tlf.: 50964900