Vision og mission

Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS, har den ambition at være kommunens kulturhistoriske videns– og oplevelsescenter, som på grundlag af sine samlinger, forskning og undersøgelser formidler den fælles lokale kulturarv i moderne, nyskabende, inspirerende og involverende former til stadigt flere målgrupper. Museet vil aktivt bidrage til udviklingen af en fælles historisk identitet i kommunen, som gør indbyggerne stolte. Museum MOSS vil være en attraktiv samarbejdspartner for udvikling af kulturoplevelser både på lokalt og nationalt plan. 

Museumsforeningene

Museet har to museumsforeninger: Museumsforeningen for Dorf Mølle og Museumsforeningen for Vildmosemuseet. Førstnævnte støtter Dorf Møllegård. Medlemskab af Museumsforeningen for Dorf Mølle koster 150,- årligt for enkeltpersoner og 250,- for familier. Museumsforeningen for Vildmosemuseet støtter Vildmosemuseet, og medlemskab af den koster 150 kr årligt for enkeltpersoner, 250 kr for familier. Virksomheder og institutioner er også velkommen til at give et bidrag, det koster 300 kr. Som medlem af Museumsforeningerne har du fri entré på Vildmosemuseet og Dorf Møllegård, samt arrangementer på disse steder. Derudover har museet en stor skare af frivillige, som gør et stort arbejde i forbindelse med museets mange arrangementer. 

Aktiviteter i Nordjylland