Vision og mission

Museerne i Brønderslev Kommune har den ambition at være kommunens kulturhistoriske videns– og oplevelsescenter, som på grundlag af sine samlinger, forskning og undersøgelser formidler den fælles lokale kulturarv i moderne, nyskabende, inspirerende og involverende former til stadigt flere målgrupper.Museet vil aktivt bidrage til udviklingen af en fælles historisk identitet i kommunen, som gør indbyggerne stolte. Museerne i Brønderslev Kommune vil være en attraktiv samarbejdspartner for udvikling af kulturoplevelser både på lokalt og nationalt plan. 

Museumsforeningen for Dorf Mølle

Museet har to museumsforeninger: Museumsforeningen for Try Museum og Museumsforeningen for Vildmosemuseet. Førstnævnte støtter Try Museum og Jagt- og Skovbrugsmuseet på Dorf Møllegård. Medlemskab af Museumsforeningen for Try Museum koster 150,- årligt for enkeltpersoner og 200,- for par. Næstnævnte støtter Vildmosemuseet, og medlemskab af den koster 150 kr årligt for enkeltpersoner, 200 kr for par og 300 for virksomheder og institutioner. Som medlem af Museumsforeningerne modtager man gratis foreningens årsskrift og har fri entré på Try Museum, Vildmosemuseet og Dorf Møllegård. Derudover har museet en stor skare af frivillige, som gør et stort arbejde i forbindelse med museets mange arrangementer. 

Aktiviteter i Nordjylland