Sponsorer

Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS arbejder med forskning, indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie. Museet støttes økonomisk af Slots- og Kulturstyrelsen, samt Brønderslev Kommune, og i bestræbelserne på til stadighed at udvikle såvel rammer som måder at fortælle nærværende historie på, søger vi også økonomisk opbakning fra fonde, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere.

Vores samarbejdspartnere er med til at gøre fortiden, levende for nutiden og bevare den for fremtiden. Det er vi meget taknemmelige for.

Vil du også være samarbejdspartner hos Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS, så kontakt os for nærmere information om vores sponsrpakker.

Hovedsponsorer

Arrangementsponsorer

Leg dig gennem historien

Geddens dag

 

Geddens dag

Leg dig gennem historien

Leg dig gennem historien

Geddensdag

Vil du også være samarbejdspartner hos Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS, så kontakt os for nærmere information om vores sponsorpakker.